Johannes Bredal

Foredrag

 

 

NYT FOREDRAG FRA JOHANNES BREDAL

 

 ”I VENDERNES FODSPOR – EN ODYSSE”

 

Vi ”rejser” fra Flensborg langs den tyske Østersøkyst til Rügen og møder undervejs Dronning Margrethe I, Valdemar den Store, biskop Absalon, Valdemar Sejr og mange flere historiske personligheder. De gennemgående figurer er Venderne og deres historie, dels som fjender og senere som allierede i korstogene til Estland, hvor Dannebrog faldt ned fra Himlen. Vi ”besøger” Dannevirke og får beretningerne om danskernes kampe: i 1043 mod Venderne, og i de slesvigske krige 1848-50 og 1864 mod tyskerne, hvor Danmark tabte og måtte aflevere 1/3 af riget til Tyskland. Vi får også historien fra 1944, om hvordan den tyske Reichsfürer Heinrich Himler forhindrede Dannevirkes ødelæggelse. På odysseen ”besøger” vi Gotthorp Slot og Glücksborg, hvorfra vores nuværende dronning stammer. På vejen mod Kiel støder vi på Bornhoved, hvor danskerne har kæmpet to gange. Første gang da Valdemar Sejr tabte til greven Sorte Henrik. Anden gang da den danske hær under napoleonskrigenes sidste år, var i kamp med et svensk rytterregiment. Odysseen slutter ved Arkona på Rügen, hvor Valdemar den Store og biskop Absalon endelig fik has på venderne. Hvorefter den vendiske fyrste Pribislav og hans stamme blev kristnet.

 

Foredraget er en spændende og ny måde, at få fortalt danmarkshistorie på.

 

3 spændende foredrag:

I - Fra Limfjordsdreng til Headhunter

Margaret Thatcher der faldt i søvn
Skipperen der sprang sig selv i luften
Forfatteren der var til gallamiddag i London i tjenerpåklædning
Da jernbanen kom til Struer
Da B & O sprang i luften
Da Kong Frederik inspicerede Venø fra ladet af en gummivogn
Når indremissionæren kom til Struer
Da mobiliseringen kom til Padborg
Ballonfart i Texas 
Spor efter Valdemar Sejr
Headhunting til de bonede gulve
Uduelige topchefer
 
 
Dette er kun nogle få af de begivenheder og oplevelser, som jeg fortæller om i mit foredrag, der er baseret på min bog "Fra Limfjordsdreng til Headhunter". Foredraget er et krydstogt igennem et langt liv, i mange miljøer, og er en broget række af tidsbilleder fra 70 års danmarkshistorie. 
 
 ___________________________________________________________________________
 
 II - Sperlings Saga

Fra syndikalist til direktør for Dansk FolkeFerie

Sperlings Saga er historien om Johannes Sperling. Om drengen der blev født i et arbejderhjem i Århus i 1899, som den første i en børneflok på 5.

Han var storebror til statsminister H.C. Hansen, men måtte i modsætning til denne, gå en stor omvej til sit endelige kald i livet, nemlig at være den der realiserede ideen om Dansk Folke Ferie. Som den første direktør var han den, der skabte feriemuligheder for de danske lønmodtagere, der ved ferielovene fra slutningen af 30`erne havde fået ret til 14 dages årlig betalt ferie.

Han blev allerede som 14 årig engageret i sin tids revolutionære bevægelse, Syndikalismen, og stiftede som 15 årig en fagforening for bude og arbejdskarle. Det blev til en række stormomsuste år fra 1914 – 1921.

År med demonstrationer og slagsmål med politiet. Der var ”Stormen på Børsen” og der var urolighederne på Grønttorvet i 1918. Ved sidstnævnte lejlighed blev Sperling beskyldt for at have udråbt revolutionen i Danmark fra taget af en sporvogn. Politiet fik ham hevet ned af sporvognen og bragt til politigården, hvor han blev anholdt. Episoden kostede ham 11 måneder i Vestre fængsel.

Lederen af politiets udrykningsstyrke til Grønttorvet, politiassistent, senere politiinspektør, Einer Mellerup, havde vakt stor jubel hos de demonstrerende, idet han havde gjort sin entré på ”krigsskuepladsen” med en mægtig koldbøtte, da han var sprunget af politiets udrykningskøretøj før det var standset.

Begivenhederne fandt sted netop som 1. Verdenskrig sluttede, og hvor det sydede og boblede overalt i Europa. Det var en tid, hvor både det danske politi og militær kunne bringe efterretninger om at syndikalisterne planlagde revolution i Danmark med angreb på våbendepoter m.v.

I perioden oktober 1921 til oktober 1922 opholdt Sperling sig i Sovjetunionen, flygtet fra Danmark på grund af en dom på 20 måneders fængsel, for at nægte at aftjene civil værnepligt.

Fra 1924 til 1927 sejlede han på ”De syv verdenshave” som kullemper og søfyrbøder og samlede på sine rejser materiale til en lang række rejsebreve til forskellige socialistiske aviser og tidsskrifter, samt til to af sine bøger ”Indien i Smeltediglen” og ”Strejflys over det nye Kina”.

Efter to højskoleophold, først i Danmark, og senere i England, hvor han mødte og stiftede venskab med personligheder som de engelske arbejderledere George Lansbury og Ramsay Mac Donald, kom Sperling til den socialdemokratiske presse. Først som journalist og ”bydreng” på ”Kl. 5” og derefter som faglig medarbejder på Social-Demokraten.

Her arbejdede han indtil Stauning i 1938 ønskede ham som den første direktør for Dansk Folke Ferie. Hos Dansk Folke Ferie var han på sin rette plads. Han kæmpede en hård kamp i de første år med at etablere organisationen, og senere under og efter den anden verdenskrig med at holde sammen på stumperne. Det var svært, for tyskerne, og på Bornholm russerne, havde efterladt en række ødelagte ferieejendomme, og kun en ny kapitalindsprøjtning fra fagbevægelsen og den danske regering kunne hindre en konkurs.

Det lykkedes - i 1951 - efter at Hans Hedtoft havde måttet tale med store bogstaver til den daværende socialminister Poul Sørensen – at skabe en levedygtig løsning.

Sperlings Saga er historien om en idealist, der i i sin ungdom nok begik nogle dumheder, men som aldrig glemte sit tilhørsforhold til den danske arbejderbevægelse og som altid havde et stort hjerte for alverdens arbejdere.

Foredraget sætter fokus på en tid, hvor der på forskellige områder herskede andre værdier end dem vi er optaget af i dag, og den kan på den måde være med til at udgøre det spejl, hvori vi kan se os selv i dag.

I en del år har vi hyldet midlertidigheden og selvtilstrækkeligheden indenfor mange områder, såvel materielt som relationelt. – Her møder vi andre værdier såsom vedholdenhed, trofasthed og idealisme.

Vi ser en mand som på forskellig måde dedikerede hele sit liv til arbejderbevægelsen, og som med stor entusiasme kastede sig ind i kampen for bedre levevilkår for arbejderne.


III - FolkeFerie før og nu

Foredraget handler om FolkeFeries dramatiske historie. Fra starten i 1938 med Staunings frygt for om lønmodtagerne nu også ville bruge ferien fornuftigt. Til ideen om en landsomfattende ferieorganisation, og om begyndelsen hvor alt var jomfrueligt og naiviteten var stor hos de mennesker der fik betroet opgaven at gennemføre ideen.

Men det lykkedes og FolkeFerie blev en institution i Dansk Feriekultur, med en række feriebyer tegnet og opført af førende danske arkitekter.

Det er imidlertid også historien om en periode hvor FolkeFerie mister sin uskyld. Hvor man forsøger at blive internationale og kommercielle og hvor bestyrelsens formand, der også er LO`s.formand, Thomas Nielsen og Pastor Krogager på et tidspunkt falder hinanden om halsen og bliver allierede.

En tid hvor der fra politisk hold bliver rejst kritik af ledelsen, driften og finansieringen af aktiviteterne. Det bliver en tid hvor man får et dårligt image og får store problemer med en ledelse, der har troet at den kunne gå på vandet.

Men FolkeFerie kom igennem problemerne, og bestyrelsen og direktionen ser nu lyst på en fremtid med fokus på FolkeFeries oprindelige idé, at sikre feriemuligheder for de svage grupper i samfundet.

Johannes Bredal