Johannes Bredal

Udgivelser

Querinis forunderlige rejse - den kongelige sørøver og den kroatiske prins.

Historien om tre personer, der på mærkværdig vis krydser hinandens spor. En italiensk Adelsmand, Pietro Querini, den danske konge, Erik af Pommern og den kroatiske fyrstesøn Ivan Anz Frankopan alias Giovanni Franko.
 
Querini sejlede i foråret 1431 fra Kreta med en besætning på 68 mand og sit nybyggede skib lastet med 500 tons vin, krydderier og andre eksotiske varer med Brügge i Flandern som mål. Skibet kom ud for et uvejr i Atlanterhavet, og blev blæst ud af kurs og forliste.
 
Mandskabet måtte gå i bådene, der blev grebet af Goldstrømmen, som førte dem op til Lofoten i Nordnorge - mere end 100 km nord for polarcirklen. Af en besætning på 68 overlevede kun 11, der blev skyllet i land på en lille ø, hvor de blev samlet op af lokale fiskerfamilier, som tog sig af dem, og hos hvem de overvintrede.
 
På hjemturen foråret 1432 kom de 11 italienere til Sverige til borgen Stäkeborg, hvor den danske konge, Erik af Pommerns høvedsmand er den kroatiske fyrstesøn, Giovanni Franko, der nogle år tidligere var kongens rejseleder på en pilgrimsrejse til det hellige land, og som belønning havde fået jobbet i Sverige.
 
Bogen fortæller historien om Querinis forunderlige rejse og hjemrejse fra Lofoten til Venedig. Om Erik af Pommern´s store rejse til Jerusalem, der gik via Venedig og var finansieret af bystaten, hvor Querini var medlem af senatet, og videre om kongens senere nedtur fra en position som Kalmarunionens regent til en tilværelse som kaperkaptajn med bopæl på Gotland. Endvidere om Giovanni Franko´s tid som kongens foged i Sverige, og hans besøg af Querini og de øvrige overlevende fra forliset.  
 
 

 I vendernes fodspor – en odyssé

 
 I ”I vendernes fodspor – en odyssé” ”rejser” vi fra Flensborg langs den tyske østersøkyst til Rügen og møder undervejs dronning Margrethe I, Valdemar den Store, biskop Absalon, Valdemar Sejr og mange flere historiske personligheder.
 
De gennemgående figurer er venderne og deres historie, dels som fjender og senere som allierede i korstogene til Estland, hvor Dannebrog faldt ned fra himlen.
 
Vi besøger Dannevirke og får beretningerne om danskernes kampe: i 1043 mod venderne, og i de slesvigske krige 1848-50 og 1864 mod tyskerne, hvor Danmark tabte og måtte aflevere 1/3 af riget til Tyskland.
 
Vi får også historien fra 1944, om hvordan den tyske reichsfürer Heinrich Himler forhindrede Dannevirkes ødelæggelse. På odysséen besøger vi Gottorp slot og Glücksborg, hvorfra vores nuværende dronning stammer.
 
På vejen mod Kiel støder vi på Bornhoved, hvor danskerne har kæmpet to gange. Første gang da Valdemar Sejr tabte til greven Sorte Henrik. Anden gang da den danske hær under napoleonskrigenes sidste år, var i kamp mod et svensk rytterregiment.
 
Odysséen slutter ved Arkona på Rügen, hvor Valdemar den Store og biskop Absalon endelig fik has på venderne. Hvorefter den vendiske fyrste Pribislav og hans stamme blev kristnet.
 
Udpluk af lektørudtalelsen: "vellykket - interessant, anderledes forfriskende historisk formidling".

Fra Limfjordsdreng til Headhunter

”Fra Limfjordsdreng til Headhunter” handler om mit liv fra fødselen i Struer i 1936, og til afslutning på en lang erhvervskarriere i 2006.Fra Limfjordsdreng til Headhunter af Johannes BredalBogen fortæller om Limfjordsbyen Struers tilblivelse fra ladeplads i midten af det 19. århundrede med 150 indbyggere til stationsby og købstad i 1917, og om drengeårene i Vestjylland som den tredjeældste i en børneflok på fire.

Bogen fortæller om livet på havnen i Struer, hvor jeg var kontorelev i et skibsmæglerfirma.

Endvidere om soldatertiden i Padborglejren 1956-58, som var en urolig periode i efterkrigstiden under den kolde krig og ungarnopstanden.

Som soldat var jeg med til, ved grænseovergangen i Kruså, at modtage de første flygtninge fra Ungarn.

Herefter følger en turbulent ungdom i Padborg og Randers hvor jeg arbejde med transport og spedition, indtil jeg kom til København i 1961, blev gift, og kom ind i cykelbranchen, hvor jeg arbejdede i 10 år, de sidste 5 år som underdirektør i SCO Cykler. I disse år, hvor jeg var midt i trediverne, opstod ønsket om at få den teoretiske uddannelse, der ikke havde været mulighed for at få i Struer. Det blev til bestræbelserne på at opnå dispensation fra kravet om studentereksamen, for at kunne blive optaget på Københavns Universitet.

Min erhvervsmæssige løbebane skiftede herefter spor med en juridisk embedseksamen, og med ansættelser i Industrirådet og Dansk Arbejdsgiverforening, og blandt andet en stilling som forstander for DA´s kursusejendom ”Egelund” i Fredensborg, mødte jeg mange af dansk erhvervslivs unge ”kronprinser.”

I 1984 kom jeg ind i management konsulentverdenen, og det blev til 22 år i headhunterbranchen, som den gang var noget helt nyt i Danmark. Jeg skrev i 1988 bogen ”Den gyldne stol” om executive search som rekrutteringsværktøj.

Skelettet i ”Fra Limfjordsdreng til Headhunter” er erhvervskarrieren, og jeg fortæller om mine oplevelser i mange forskellige miljøer og brancher, herunder den internationale konsulentverden. Og om mange af de mennesker jeg har mødt på både bonede og ikke bonede gulve. Som f.eks. om dengang bestyrelsesformanden for en af de store danske virksomheder kun brugte 10 minutter på at ansætte en ny adm. direktør. Eller om mit møde med Margaret Thatcher, der desværre faldt i søvn under samværet med mig. Jeg fortæller også om den gang jeg ved en gallamiddag i Guild Hall i London blev klar over, at de eneste, der bar hvid smoking, var tjenerne og mig selv.

Bogen om limfjordsdrengen der blev headhunter kan, ud over fortællingen om mit liv, ses som en broget række af tidsbilleder fra 70 års danmarkshistorie.

____________________________________________________________________________

 

 Sperlings Saga

Sperlings Saga af Johannes BredalBogen handler om Johannes Sperling (1899-1980), som var en af arbejderbevægelsens pionerer.

Historien om ham begynder med opvæksten i Århus, hvor hans mor var en ung ugift kvinde, som får år efter Johannes` fødsel blev gift med en skomagersvend og med ham fik yderligere 4 børn, hvoraf det ene var den senere statsminister H.C. Hansen.

I modsætning til H.C. Hansen måtte Johannes Sperling gå en stor omvej til sit endelige kald i livet, nemlig at være den der realiserede ideen om Dansk Folke Ferie.

 


FolkeFerie før og nu

FolkeFerie før og nu af Johannes BredalJOHANNES BREDAL udgav i 2008 bogen Sperlings Saga, der handler om en af arbejderbevægelsens pionerer, Johannes Sperling.

Han havde et spændende liv, og var i sin ungdom syndikalist og samfundsoprører, men blev som moden mand samfundsstøtte, og var den, der fik til opgave at grundlægge FolkeFerie. En spændende historie, der havde fokus på personen Johannes Sperling.

Nu har forfatteren skrevet bogen FolkeFerie før og nu, der fokuserer på FolkeFeries spændende og dramatiske historie.

 

Fra starten i 1938 hvor lønmodtagerne fik ret til 14 dages betalt ferie, og med Staunings bekymring for om arbejderne nu også ville bruge ferien fornuftigt, til ideen om en landsomfattende ferieorganisation. Bogen fortæller om begyndelsen, hvor alt var jomfrueligt og naiviteten stor hos de mennesker, der fik betroet opgaven.

Men det lykkedes og FolkeFerie blev en institution i dansk feriekultur, med en lang række feriebyer tegnet og opført af førende danske arkitekter.

Forfatteren fortæller imidlertid også historien om en periode, hvor FolkeFerie mister sin uskyld. Hvor man vil være internationale og kommercielle, og hvor bestyrelsens formand, der også er LO`s formand, Thomas Nielsen, og pastor Krogager fra Tjæreborg Rejser bliver allierede.

Det er også historien om en tid, hvor der fra politisk hold bliver rejst kritik af ledelsen, driften og finansieringen af aktiviteterne. En kritik der også rammer  Arbejdsmarkedets Feriefond, der igennem mange år har været en værdifuld samarbejdspartner for FolkeFerie. Der kommer år hvor virksomheden kæmper for sit liv.

Det lykkedes, og FolkeFeries bestyrelse og direktion ser nu lyst på en fremtid med fokus på FolkeFeries oprindelige ide, at sikre feriemuligheder for de svage grupper i samfundet.


Den Gyldne Stol – executive search som rekrutteringsværktøj

Den gyldne stol - executive search som rekrutteringsværktøj af Johannes BredalHvorfra og hvordan får virksomheden eksempelvis en ny adm. direktør?

Bogen gør op med myterne om headhunting. Den giver en saglig fremstilling af begrebet Executive Search, og bygger på masser af eksempler og cases fra ”det virkelige liv”.

 
____________________________________________
 
Andre udgivelser: 
Erhvervsjura 1 og 2 for merkonomstuderende
Erhvervsret for HH studerende
Lovsamling for Erhvervsjura 1 og 2
Erhvervslivets Lovsamling
 
Johannes Bredal